Vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace ESG je poskytnout studentům komplexní vhled do problematiky udržitelnosti skrze koncept ESG. Studenti si budou moci v rámci volitelných předmětů vybrat užší zaměření na jednotlivé oblasti v rámci environmentální (E) a společenské udržitelnosti (S) nebo celkové udržitelné správy společností (G). Studenti získají nejen přehled o aktuálních trendech v oblasti udržitelnosti, ale osvojí si také dovednosti spojené např. s výpočtem uhlíkové stopy nebo sepsáním nefinančního reportu, které budou součástí povinně zveřejňovaných výkazů každé společnosti. Zároveň budou studenti schopni chápat celkové provázání jednotlivých ESG témat na celkovou strategii firmy, její finanční výkonnost a tvorbu hodnoty pro veškeré její stakeholdery.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • navrhnout ESG strategii firmy,
  • řídit projekty spojené s udržitelností,
  • popsat legislativní a institucionální rámec ESG,
  • definovat a analyzovat trendy v oblasti udržitelnosti,
  • pochopit a zhodnotit celkovou provázanost jednotlivých oblastí ESG
  • získávat a hodnotit data pro úspěšné řízení firmy s ohledem na její udržitelnost a soulad s filosofií ESG,
  • vytvořit nefinanční report pro konkrétní firmu.

Vedlejší specializaci je nabízena primárně v anglickém jazyce. Řada témat, vědeckých článků i učebnic není totiž lokalizována a zároveň věříme, že pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi, bude právě znalost a orientace v ESG problematice v anglickém jazyce přínosem. Některé volitelné předměty budou nicméně nabízeny i českém jazyce. To se bude týkat především předmětů, které z povahy věci (např. pracovněprávní vztahy, legislativní požadavky) v sobě zahrnují lokální kontext.

Vedlejší specializace ESG nemá, stejně jako všechny ostatní vedlejší specializace v rámci celé VŠE, od akademického roku 2023/2024 žádnou soubornou (dříve státní) zkoušku.

Pro absolvování vedlejší specializace je zapotřebí odstudovat pouze 30 ECTS v požadované struktuře. Nicméně jistou formu zakončení VS ESG představuje kurz 33F426 – ESG project, který je prakticky zaměřený, bez pravidelných přednášek / cvičení, kde studenti pracují v týmu na reálném ESG projektu s korporátním partnerem pod dohledem a mentoringem vedoucího projektu z FPH.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace:

Registrace a zápisy do vedlejší specializace probíhají v InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS) a pro zápis nejsou stanoveny žádné podmínky. VS je poprvé studentům nabízena v zimním semestru 2023/2024.

Ident Název kurzu ECTS Vyučující Katedra ESG klasifikace Jazyk
33F425 Introduction to ESG 3 Různí FPH E, S, G Anglicky
33F426 ESG project 6 Různí FPH E, S, G Anglicky
Ident Název kurzu ECTS Vyučující Katedra ESG klasifikace Jazyk
3MA690 Business Ethics 6 D. Kučera KM S,G Angličtina
3SG847 Green and sustainable ecosystems 3 N. Badie KSG E, S, G Angličtina
3PO643 Social Entrepreneurship: Innovation and Impact 6 M. Andera KPO S Angličtina
3SG725 Corporate Governance 6 A. Kubíček KSG G Angličtina
3PA667 Strategic Leadership and Management of the CSR 4 K. Legnerová KP S Angličtina
3MA678 Ethics of AI, Robotics and Human Enhancement 3 D. Procházka KM S,G Angličtina
3LG540 Sustainable Supply Chain 6 M. Vinš KLOG E, G Angličtina
3SG545 Carbon footprint strategy and management 3 V. Honig KSG E Angličtina
3PS630 Sustainable leadership 4 K. Půbalová KMPS S Angličtina
3PA545 Rozvoj zaměstnanců a organizací 6 K. Legnerová KP S Čeština
3MA440 Manažerská zodpovědnost a etika 6 D. Kučera KM S, G Čeština
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy 6 D. Šmíd KP S Čeština
3MA554 Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP 6 F. Martínez KLOG E, S, G Čeština
33F416 Strategie a fungování cirkulární ekonomiky 3 V. Honig KSG E Čeština
Ident Název kurzu ECTS Vyučující Katedra ESG klasifikace Jazyk
Sustainability Data – Battling Greenwashing with Gathering, Visualization, Interpretation 3 K. Kotoun KSG E, S, G Angličtina
ESG Risk and Compliance 3 J. Kubálek KSG G Česky

Partner vedlejší specializace

Green0meter
Vedlejší specializace