Náš tým

Specialisté na ESG strategii

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Korporátní Strategie, ESG Strategie, Mezinárodní Strategie, Business Development

Ladislav Tyll působí jako vedoucí katedry a proděkan pro mezinárodní vztahy na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Ve své akademické a profesní praxi se zaměřuje na témata podnikových strategií, především pak s důrazem na mezinárodní strategii a strategii udržitelnosti.
Spolu se svým týmem stojí za prvním nezávislým ESG ratingem – srovnání firem v ČR dle ESG parametrů.

E, S, G

 

Ing. Natálie Badie, MIM

Ing. Natálie Badie, MIM

ESG Strategie, ESG Reporting, Mezinárodní Strategie, Korporátní Strategie, Business Development

Natalie Badie působí na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se zaměřuje na oblast ESG v rámci výzkumného týmu. Podílela se na tvorbě prvního nezávislého ESG ratingu – srovnání firem v ČR dle ESG parametrů, a pracuje jako konzultantka podnikové strategie za využití ESG.

E, S, G

 

Ing. Ivan Balogh, MIM

Ing. Ivan Balogh, MIM

Podnikové Finance, Udržitelné Finance, ESG Strategie, ESG Reporting, Mezinárodní Strategie, Korporátní Strategie, Business Development

Ivan Balogh působí jako strategický konzultant a vyučující na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své akademické a profesní praxi se zaměřuje na témata Podnikových financí, ESG reportingu a tvorbu ekonomické hodnoty pomocí integrace vhodné ESG strategie do firem.

E, S, G

 

Specialisté na ESG dílčí témata

Tanweer Ali, M.A.

Tanweer Ali, M.A.

Corporate Governance, Sociální dopady, Investiční analýza

Tanweer Ali, MA, působí na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi jeho odborné oblasti patří finance a corporate governance. Více než deset let vyučuje kurzy o podnikání a udržitelnosti v různých institucích. Je členem poradního sboru Justice & Environment, celoevropské aliance ekologických právníků, a několik let působil v porotě soutěže Social Impact Award, celoregionální soutěže v sociálním podnikání pořádané Institutem pro podnikání a inovace Ekonomické univerzity ve Vídni.

E, S, G

 

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D.

Uhlíková stopa, Cirkulární ekonomika, Waste management

Vladimír Hönig působí na Katedře strategie a v rámci Centra ekonomiky regulovaných odvětví. Ve své vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti se zabývá cirkulární ekonomikou, obnovitelnými zdroji energie, LCA a uhlíkovou stopou napříč obory. Je také členem Rady kvality ČR a mezinárodních vědeckých společností. Ve své publikační činnosti a výzkumných projektech spojuje obory pro výsledné environmentálně-ekonomické vyhodnocení.

E

 

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Organizace, Incentivy, Governance, Externality

Marek Hudík je docentem na Katedře manažerské ekonomie a proděkanem pro mezinárodní vztahy na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Zaměřuje se na institucionální ekonomii a ekonomii organizací. Jeho výzkum byl publikován v prestižních mezinárodních žurnálech, jako jsou Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Institutional Economics, nebo International Journal of Production Economics. V minulosti působil na International Business School Suzhou na Xi’an Jiaotong-Liverpool University v Číně a jako hostující profesor na renomovaných institucích v Číně, Itálii, Německu či USA. Je členem Akademie vysokého školství ve Velké Británii. Během své praxe získal několik ocenění za výuku a výzkum.

E, S, G

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Corporate Governance

Aleš Kubíček je docentem na Katedře strategie a členem Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se výzkumem v oblasti správy a řízení společností, zejména v kontextu rodinných podniků. Jeho výzkum byl publikován mimo jiné v předních mezinárodních časopisech jako je Family Business Review, Organizational Dynamics či Review of Managerial Science. Aleš je členem Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising (ACFBA).

G

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Etika, Udržitelnost, Právo

Dušan Kučera pracuje v Centru manažerské udržitelnosti a podnikatelské etiky na Fakultě podnikohospodářské, VŠE v Praze. Vyučuje předmět Business ethics na českých a mezinárodních bakalářských i magisterských programech. Podílí se rovněž na vzdělávacích kurzech pro manažery vybraných firem. Je členem středoevropské sekce PRME při Spojených národech. V oblasti etiky a udržitelnosti napsal několik studií a knižních kapitol .

E, S, G

 

Ing. Felipe Martínez, Ph.D.

Ing. Felipe Martínez, Ph.D.

Zlepšování procesů, Systémy řízení kvality, Systémy environmentálního řízení, Systémy řízení pracovních rizik a zdraví

Felipe Martínez je držitelem certifikace Lean Six Sigma Black Belt, je průmyslovým inženýrem (Pontificia Universidad Javeriana, Bogota) a absolvoval doktorské studium managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Rozvíjí problematiku životního prostředí a udržitelnosti z pohledu zlepšování procesů. Učí nástroje Lean Six Sigma jako základní předpoklad pro ekologičtější, udržitelnější a odolnější systémy (Lean Green). Vyučuje Lean Management v Praze, Portu a Aarhusu. Vedl několik projektů na zlepšení procesů v mnoha odvětvích včetně otázek udržitelnosti. Má pracovní zkušenosti z Kolumbie, Indie, Kanady, Dansko a České republiky.

E

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Management ESG, Knowledge management v ochraně prostředí, spiritualita jako součást ESG

Ludmila Mládková pracuje na Katedře managementu FPH VŠE v Praze. Zaměřuje se na otázky managementu, knowledge managementu a spirituality.

E, S, G