Letní škola

Letní škola Green & Sustainable Ecosystems probíhá jako týdenní blokový kurz na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyučujícími jsou školitelé a profesionálové z Fakulty podnikohospodářské, jediné byznysové školy v České republice, která obdržela prestižní EQUIS akreditaci a je rovněž držitelem akreditace AMBA.

Letní škola si klade za cíl:

  • Poskytnout studentům komplexní uchopení zelených iniciativ a ekosystémů za užití metod kritického myšlení. Studenti jsou podporování v chápání udržitelnosti a její provázanosti s ostatními obory, geopolitikou a legislativou.
  • Důraz je kladen také na současné a vznikající zelené technologie, oblasti ESG a spojení mezi zelenými iniciativami a ekonomickým rozvojem.
  • Představeny jsou strategie pro zakládání a řízení udržitelných ekosystémů. V průběhu kurzu si studenti rozvinou efektivní komunikační dovednosti, získají přehled o hnacích silách změn a seznámí se s legislativou udržitelnosti.

Informace o nadcházejícím termínu letní školy a registrační formulář najdete na summerschools.vse.cz.