ESG rating 2024

ESG logo
Fakulta podnikohospodářská
Seznam

Fakulta podnikohospodářská VŠE ve spolupráci se Seznam Zprávami otevírá přihlašování do dalšího ročníku ESG ratingu, který oceňuje české firmy s nejpoctivějším přístupem k ESG.

ESG rating se zaměřuje na hodnocení kvantitativních i kvalitativních aspektů v oblasti udržitelnosti a naplňování principů ESG. Tento nezávislý nástroj je vytvářen s cílem poskytnout přehledný a průkazný pohled na ESG praxe společností, což přispívá k lepšímu porozumění a naplňování principů udržitelnosti, sociální odpovědnosti a správy firem v Česku.

Primárním cílem této iniciativy je zhodnotit, jak dobře jsou společnosti připraveny na řešení klíčových environmentálních, sociálních a správních výzev a pomoci tak vzdělávat českou veřejnost o této problematice.

Ty nejlepší z hodnocených firem zveřejní 12. listopadu Seznam Zprávy v rámci slavnostního vyhlášení nejhodnotnějších firem Česká elita.

Zapojení se do ratingu vám umožní srovnat se s ostatními společnostmi a získat představu o tom, kde stojíte v jednotlivých oblastech. Pro všechny podniky, které se do ratingu plánují zapojit, navíc FPH na 11. 6. 2024 připravila webinář, kde představí novou metodiku ESG ratingu, jeho benefity, zajímavé poznatky z minulých let, ale také ukáže, jak se vypořádat s vyplňováním dotazníku.

Registrace na webinář
Přihláška do ESG ratingu

 

Proč se zapojit?

Zdarma získáte interní audit strategického přístupu k ESG

Díky zapojení do ESG ratingu budete mít k dispozici návod na implementaci jednotlivých principů ESG do celkové i dílčích strategií ve vaší firmě. Připravíte se tak na budoucí legislativní požadavky a reportování, budete držet krok s globálními trendy a získáte výrazný náskok před mnoha jinými společnostmi, které udržitelnost do své strategie zatím neintegrovaly. Zdarma tak získáte individuální report srovnávající vaše ESG skóre v rámci oborového porovnání ale i kategorie Velké / Malé a střední firmy.

Poznáte konkurenční výhodu oproti ostatním společnostem

Dostanete možnost porovnat se s ostatními firmami operujícími na českém trhu a najdete oblasti fungování vaší firmy ve kterých můžete zlepšit svoji konkurenceschopnost. Výsledky mohou sloužit jako validní argument při vyjednávání spolupráce nebo financování s českými i mezinárodními firmami.

Ti nejlepší se zviditelní v jednom z nejčtenějších médií i mezi širokou a odbornou veřejností

Účast v ESG ratingu podporuje firemní image a reputaci. Nejlépe hodnocené firmy budou oceněny za svůj přístup a zveřejněny Seznam Zprávami v žebříčku Česká elita. Zároveň bude výsledky ratingu doprovázet komunikace napříč českými médii i na webu a sociálních sítích.

Jak se zapojit?

Přihlašování je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže, a to až do 30. 6. 2024.

Přihláška do ESG ratingu

Pro zapojení do ESG ratingu je potřeba podat přihlášku nejpozději do 30. června 2024 ZDE. Na základě přihlášky následně obdržíte kompletní dotazník k ESG ratingu, který musí být vyplněn nejpozději do 15. září 2024.

Ano, účast v ESG ratingu je zcela zdarma. Zúčastněné společnosti navíc zdarma získají zpětnou vazbu v podobě základního individuálního reportu srovnávajícího jejich ESG skóre v rámci oborového porovnání.

V případě zájmu po skončení ročníku rádi poskytneme detailní analýzu výsledků a doporučení. Tato služba už bude zpoplatněna dle domluvy a individuálních potřeb.

Deset nejlépe hodnocených firem pro každou kategorii bez uvedeného pořadí bude vyhlášeno Seznam Zprávami  12. 11. v rámci slavnostního zveřejnění žebříčku tuzemských nejhodnotnějších firem Česká elita.

Ostatní zúčastněné organizace nebudou veřejně prezentovány. Každý účastník obdrží certifikát o účasti, základní bezplatnou zpětnou vazbu a badge ESG ratingu ke komunikaci.

Zpětná vazba obsahuje infografiku, jak si organizace stojí s jasným vymezením srovnání s konkurenčními podniky podle velikosti konečného vzorku, srovnání s odvětvím a srovnání s celou kategorií. Dále pak stručné slovní hodnocení klíčových poznatků.

Hodnocení bude probíhat na základě vyplněného dotazníku a veřejně dostupných dat (zpráv a reportů). Dotazníky vyhodnocuje panel expertů z FPH VŠE. Každý dotazník je na základě předem stanovené škály pro hodnocení evaluován několika hodnotiteli. Nejlépe hodnocené společnosti budou vyzvány k ověření poskytnutých dat prostřednictvím miniauditu během září.

Výsledky nejlepších firem v rámci ESG ratingu budou exkluzivně zveřejněny Seznam Zprávami v rámci listopadového slavnostního zveřejnění žebříčku tuzemských nejhodnotnějších firem Česká elita.

Publikace nefinanční zprávy není podmínkou účasti v ESG ratingu. Jedinou podmínkou je vyplnění zaslaného dotazníku do 31. srpna 2024.

Do ESG Ratingu se mohou přihlásit podnikatelské subjekty se sídlem v České republice. ESG rating je vyhlašován ve dvou kategoriích, rozsah dotazníku se liší dle velikosti firmy:

  • Malý a střední podnik,
  • Velký podnik (splnění 2/3 podmínek: počet zaměstnanců nad 250 osob, obrat nejméně 50 milionů EUR nebo aktiva za více jak 25 milionů EUR).

Podmínkou účasti je vyplnění zaslaného dotazníku, který se týká dat a informací za působení v České republice. Pro ESG rating nejsou relevantní podílem stanovená globální data.

Ne, odpovědi z dotazníku nikde zveřejněny nebudou, slouží pouze pro evaluaci. Přístup k datům má výhradně hodnotící tým z VŠE. Pro účely akademického výzkumu jsou veškerá data anonymizována.