ESG Rating 2023

Fakulta podnikohospodářská
CEMS Prague
Asociace společenské odpovědnosti
VISA
Forbes

Tento projekt, vytvořený mezinárodně uznávaným studijním programem CEMS/Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské VŠE ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti pod hlavičkou ESG FPH přináší již druhý ročník komplexního a nezávislého srovnání ESG aktivit, strategií a nefinančního reportingu společností v Česku.

ESG rating se zaměřuje na hodnocení kvantitativních i kvalitativních aspektů v oblasti udržitelnosti a naplňování principů ESG. Tento nezávislý nástroj je vytvářen s cílem poskytnout přehledný a průkazný pohled na ESG praxe společností, což přispívá k lepšímu porozumění a naplňování principů udržitelnosti, sociální odpovědnosti a správy firem v Česku.

Primárním cílem této iniciativy je zhodnotit, jak dobře jsou společnosti připraveny na řešení klíčových environmentálních, sociálních a správních výzev a pomoci tak vzdělávat českou veřejnost o této problematice.

Výsledky ESG Ratingu 2023

Ty nejlepší z hodnocených firem zveřejňujeme v ESG žebříčku, který najdete v magazínu Forbes Česko v rámci listopadového vydání.

Generálním partnerem ESG Ratingu 2023 je společnost Visa.