Trendy ESG v českém byznysu. Vyšší zastoupení žen v nejvyšším managementu nebo měření skleníkových plynů jako norma, zjistil výzkum FPH VŠE

Vytváříme prostor pro výzkum, vzdělávání a dialog o ESG tematikách

Ty se stávají stále důležitějšími pro korporace, státní instituce, neziskové organizace i jednotlivce po celém světě. ESG otázky jsou často klíčovým faktorem při rozhodování investorů a mohou mít zásadní dopad na dlouhodobou udržitelnost a prosperitu organizací.

Na Fakultě podnikohospodářské sdružujeme špičkové akademiky, studenty a odborníky z praxe, aby společně tvořili platformu pro výměnu názorů, sdílení nejnovějších poznatků a rozvíjení inovativních řešení v oblasti ESG.

Nabízíme smluvní výzkum, konzultační služby, projekty, přednášky, semináře a workshopy, které se zabývají širokou paletou ESG témat, od udržitelnosti a etiky, přes sociální odpovědnost firem, až po regulaci a standardy v oblasti správního řízení.

Naše práce je zároveň inspirována a podpořena širokou mezinárodní sítí partnerů a spolupracujících organizací včetně nejnovějšího výzkumu v oblasti ESG.

  • Vytváříme prostor pro výzkum, vzdělávání a dialog o ESG tematikách

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: