ESG Rating 2022

Fakulta podnikohospodářská
CEMS Prague
Asociace společenské odpovědnosti
Forbes

Pilotní ročník ESG Ratingu, který pro Asociaci společenské odpovědnosti připravil celosvětově uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, byl představen 25. května 2022.

„Naším společným cílem je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií. Edukovat českou společnost o všech oblastech, kterých se nefinanční reportování dotýká, a zároveň ji seznámit s příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují,” vysvětlila Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti.

„Už teď nefinanční reporty zhotovují hlavně firmy s přesahem na západní trhy, protože ESG hodnoty tamní zákazníci i investoři vyžadují. V námi sestavovaném ESG ratingu se proto poměří jak firmy, pro které už je nefinanční reporting povinný, tak ty, pro které teprve povinný bude,” doplnil Ladislav Tyll, akademický ředitel CEMS. „Cílem žebříčku ani direktiv není chválit organizace, které hlásají, že jsou absolutně zelené a společensky odpovědné, ale ocenit zejména ty firmy, které o svých dopadech na životní prostředí a společenské hodnoty komunikují poctivě a transparentně.“

Na co konkrétně se žebříček zaměřuje?

Pro oblast životního prostředí (E) patřily mezi hlavní hodnocená kritéria přístup ke znečišťování životního prostředí, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství.

Kategorie společnost (S) se zaměřila na přístup firmy k diverzitě, právům zaměstnanců a podpoře komunit, v nichž firma operuje.

V případě správy a řízení společnosti (G) byly stěžejními hodnocenými oblastmi transparentnost firmy při komunikaci byznys modelu, vlastnická struktura nebo jak efektivně jsou monitorována rizika spojená s ESG.

 

Výsledky ESG Ratingu 2022

Pro pilotní ročník ESG Ratingu bylo osloveno 762 společností od malých podniků po nadnárodní korporace. Do hodnocení se nakonec zapojilo 87 firem z 23 různých odvětví, jejichž celkový obrat v roce 2021 dosáhl 1,36 bilionu korun, což představuje celkem 22 procent na tvorbě HDP České republiky za loňský rok.

87

1,36 bilionů Kč

22 %

přihlášených firem celkový obrat zapojených firem podíl na tvorbě HDP České Republiky v roce 2021

Do sekce velkých společností se zapojilo 56 procent přihlášených, 44 procent zapojených patří mezi malé a střední firmy.

 

Albert
Coca Cola
ČSOB
dpd
Komerční banka
Moneta
Skupina ČEZ
Škoda
Tatra
Vodafone

 

Elcom
Chep
Trenýrkárna
USSPA
Vsibility

Více se o žebříčku a umístěných společnostech dočtete v článku Forbes: Podnikej, ale dobře. ESG rating ocenil nejudržitelnější české firmy.